کدام واحدهای صنفی می‌توانند از شنبه کار خود را آغاز کنند؟| بازگشایی به شرط ثبت‌نام در سایت وزارت بهداشت

لیست مشاغل پرخطر پس از تایید ستاد ملی کرونا، از سوی اتاق اصناف ایران اعلام شده. به گفته رییس اتاق اصناف کرمان واحدهای صنفی که نامشان در این لیست نیست از شنبه می‌توانند کار خود را آغاز کنند.