کروناویروس؛ ارزیابی عملکرد دولت(۲)| مدیریت زیگزاگی و سردرگم

کروناویروس همچون دیگر نقاط دنیا، در ایران هم بحرانی بزرگ ایجاد کرده. آیا دولت تا بدینجا از مدیریت این بحران نمره قبولی می‌گیرد؟