مزایده عمومی با شرایط پرداخت "نقدی"


برخی از املاک مخابرات منطقه کرمان به مزایده گذاشته شد

شرکت مدیریت سامان سازه غدیر (شرکت املاک مخابرات) به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از املاک مشروحه ذیل را در مزایده عمومی با شرایط پرداخت “نقدی” طبق جدول ذیل به فروش رساند.

مزایده املاک مخابرات منطقه کرمان

متقاضیان محترم برای خرید اسناد شرکت در مزایده می توانند از روز پنج شنبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۱  لغایت روز یک شنبه مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ همه روزه به غیر از روزهای، جمعه و ایام تعطیل از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱۷:۰۰ عصر با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال به یکی از شماره حساب‌های ذیل به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر ، به دفاتر فروش مندرج در جدول

ذیل مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نموده و با توجه به شرایط مزایده، اسناد مقرر را در پاکت‌های الف ، ب و ج دربسته قرار داده و در صندوق مربوطه بیاندازند.

 – شماره حساب بانک ملت (شعبه میردامادکد شعبه 1265078) : 4783947089    

شماره شبا : IR030120020000004783947089      شناسه واریز : 1032051011405

– شماره حساب بانک سپه (شعبه بازار ونککد شعبه 1503198)  : 188682275583091          

شماره شبا : IR200150000188682275583091        شناسه واریز : 10320510110

– شماره حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعبه مطهریکد شعبه 3014)   : 301411129518631

شماره شبا : IR450600301401112951863001        شناسه واریز : 10320510110

 

متقاضیان محترم برای شرکت در مزایده باید فیش واریزی به شماره حساب های فوق الذکر یا چک تضمینی و یا چک رمزدار بانکی یا ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتبار اولیه شش ماهه، قابل تمدید، غیر مشروط و غیر قابل انتقال به غیر به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر با شناسه ملی 10320510110 و با درج شماره مزایده به عنوان سپرده شرکت در مزایده به میزان 10% قیمت پایه برای املاک با قیمت کمتر از50 میلیارد ریال و 5% قیمت پایه برای املاک با قیمت بیشتر از 50 میلیارد ریال، اخذ و بانضمام اسناد مزایده در پاکت های الف ، ب و ج دربسته قرار داده و همه روزه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷:۰۰ به غیر از جمعه ها و ایام تعطیل ،حداکثر تا روز یک شنبه مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ در صندوق مستقر در دفتر مزایده قرار دهند.

2- جلسه گشایش کلیه پاکت های پیشنهادی در شهر کرمان روز دو شنبه مورخ ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح انجام خواهد شد.
3- پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده یا مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه می‌گردد، الزامی است.
4- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می‌باشد.
5- اخذ اطلاعات از دفتر مزایده و بازدید از املاک لازم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.

6- اخذ اطلاعات فروش و خرید اسناد مزایده املاک کلیه استانها در دفتر مرکزی امکان پذیر می‌باشد.
7- درخصوص املاک روستایی ، اولویت اول خرید با هبه کننده و یا وارث آنها با ارائه گواهی احنصار وراثت و رضایت نامه سایر وراث و اولویت دوم خرید با شورا یا دهیاری روستا خواهد بود و متقاضیان استفاده از بند مذکور می بایست اصل و یا مصدق مدارک و مستندات اسناد ، دال بر اثبات هبه ملک و گواهی انحصار وراثت و رضایت سایر وراث را ضمیمه اسناد مزایده نموده و در پاکت ب قرار دهند .
8 – متقاضیان درخواست خرید ملک های دارای اولویت می بایست نسبت به بالاترین رقم پیشنهادی در مزایده در مهلت ارائه شده توسط مزایده گزار تمکین نمایند و رسیدگی به اعتبار و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد مدارک مزبور در صلاحیت کمیسیون معاملات خواهد بود .
9-یک درصد مبلغ قیمت پایه هر ردیف به عنوان هزینه مزایده از برندگان دریافت می‌گردد.

10-اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و کلیه کارکنان رسمی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانکاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و اقربای درجه اول آنها (پدر، مادر، فرزند و همسر) به استثنای ساکنین خانه های مسکونی، تحت هیچ عنوان حق شرکت در مزایده را ندارند.
11- در صورت تغییر در زمان و یا محل بازگشایی پاکتها و یا حذف ردیف های آگهی و یا هرگونه تغییر در مشخصات املاک عرضه شده در مزایده موضوع از طرق مقتضی از جمله نصب اعلامیه در محل شرکت و یا تماس تلفنی و یا از طریق سایت شرکت مخابرات ایران اطلاع رسانی می‌گردد.
12- کلیه املاک عرضه شده در مزایده با وضعیت و مستندات موجود به فروش می‌رسند.

مزایده املاک مخابرات منطقه کرمان

 

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=101279
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.