۳۲.۲ درصد؛ نرخ تورم فروردین ۹۹| سهم ۲.۶۷ درصدی دهک اول از تورم اول سال

گزارش مرکز آمار ایران از تورم کل کشور در فروردین ماه ۹۹ نشان می‌دهد تورم سالانه در این ماه برابر با ۳۲.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه در بازه ۳۰.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۴.۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۳۴.۰ درصد برای دهک اول تا ۳۸.۰ درصد برای دهک دهم است. 

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۷.۷ درصد برای دهک اول تا ۳۲.۲ درصد برای دهک دهم است.

در تورم سالانه متوسط ۱۲ ماه سال مدنظر است. به این صورت که گفته شود نرخ رشد در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال پیش، فلان درصد است.

از نظر کارشناسان وقتی می توان به یک رقم به عنوان متوسط استناد کرد که ارقام مختلف ۱۲ ماه را با هم جمع و سپس بر عدد ۱۲ تقسیم کرد. بدین ترتیب تورم سالانه می‌تواند معیاری برای گرانی یا ارزانی باشد، نه تورم نقطه به نقطه.

فاصله تورمی دهک‌ها

در آمار توصیفی، دهک‌ها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.

دهک اول نشان دهنده ده‌درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را داشته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت که‌این دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند.

در نقطه مقابل دهک دهم، ده‌درصد از خانوارهایی را نشان می دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالانه خود کرده‌اند، لذا‌ این دسته از خانوارها از مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند.

اما فاصله نرخ تورم فروردین ماه ۹۹ در میان این دهک ها چگونه بوده است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه های، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۳.۴ درصد رسید که
«خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل (۲.۷ درصد) ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد و رد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

تورم نقطه های دهک ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در جدول زیر آمده است:

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ١٣٩٩ بر اساس این جدول منتشر شده، به عدد ١٩,٨ درصد رسیده است.

یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٩.٨ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٢,٢ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٣,٩ واحد درصدی به ١٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.٠ واحد درصدی به ٢۴.٧ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٠,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢,٠ واحد درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٨,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٠ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

نرخ تورم ماهانه فروردین ١٣٩٩ به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.١ درصد و ٠.٨ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٠ درصد است که نسبت به ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

سهم از تورم ماهانه دهک‌ها در فروردین ماه ۹۹

آنطور که در گزارش مرکز آمار آمده است، سهم دهک های اول از تورم فروردین ماه ۹۹ در شاخص کل ۲.۶۷ است.

این سهم برای دهک دهم نیز برابر با ۱.۷۴ است.

یعنی افرادی که در دهک اول قرار می گیرند و به عبارتی جزو اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند، ۰.۹۳ درصد بیشتر از دیگران در خرید کالاهای مورد نیاز خود تورم داشته اند.

سهم دهک های دیگر از توره فرودین ماه را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

۳۴.۸ درصد؛ نرخ تورم سالانه در آخرین ماه ۹۸| گرانی ۱.۵ درصدی کالا و خدمات در اسفند نسبت به بهمن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.