وضعیت وخیم سدهای کرمان ۲ ماه مانده به تابستان


نسا۱۸، جیرفت ۲۵ و تنگوئیه ۱۰درصد آب دارند

باران در استان کرمان امسال ۳۷درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارش، بارید. وضعیت بحرانی است. سفره‌های زیرزمینی استان تحلیل رفته و وضعیت پرشدگی سدها وخیم است. سد تنگوئیه ۱۰درصد آب دارد، سد نسا ۱۸ درصد و سد جیرفت ۲۵ درصد.

 به گزارش «کرمان نو» میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۱۸ فروردین‌ماه معادل ۲۰.۹۳ میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲۳.۲۵ میلیارد مترمکعب بوده ۱۰ درصد کاهش داشته است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۹.۰۴ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۸.۸۲ میلیارد مترمکعب بوده یک درصد افزایش‌یافته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۵۸ درصد است.

 

یک چهارم سدهای کرمان هم آب ندارند

 

کرمان اما سه سد مهمش در بهترین حالت یک‌چهارم پر هستند. کل آب سد جیرفت با ۸۵ میلیون مترمکعب برابر ۲۵درصد پرشدگی است؛ این میزان حداقل ۲۴درصد کمتر از سال قبل در همین بازه زمانی است. سد نسا و تنگوییه اما به‌مراتب در وضعیت بدتری قرار گرفتند.

میزان پرشدگی سد تنگوئیه ۴ میلیون مترمکعب است که برابر ۱۰ درصد از کل حجم سد است، این میزان آب موجود در سد تنگوئیه ۴۹درصد کمتر از سال قبل است. سد نسا هم تا ۱۸ فروردین ۳۱ میلیون مترمکعب آب داشته که ۶۰ درصد کمتر از سال قبل در همین بازه زمانی است و هم اکنون بیش از ۸۰درصد از این سد خالی از آب است.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=117001
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.