بیشترین تولید محصولات زراعی در سال گذشته در استان‌های خشک و کم آب انجام شد


کرمان بی‌آب در جمع رکوردداران تولیدات محصولات زراعی

سال گذشته استان کرمان ۴.۱درصد از کل محصولات زراعی کشور را تامین کرد. ۳.۲درصد آن برای جنوب کرمان و ۰.۹درصد هم برای مناطق شمالی. جنوب کرمان فقط ۳ رده پایین‌تر از مازندران و یا ۴رده پایین‌تر از گلستان قرار دارد.

گزارش رسمی وزارت جهاد کشاورزی از سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ گویای این نکته است، که تولیدات محصولات زراعی بدون توجه به وضعیت آب‌وهوایی و میزان منابع آبی کشور بوده است.

بشترین تولید محصولات زراعی در استان‌‌های خشک

تمرکز تولید محصولات زراعی در استان‌هایی است که آب و هوای خشک دارند و استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و تهران بیشترین سهم را در وزن محصولات نهایی کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند و در مقابل استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن آب و هوای کوهستانی و منابع آبی فراوان در رتبه آخر میزان وزنی تولید محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

سهم پایین تولید زمین‌های دیم

 در سال زراعی ۱۳۰۰-۱۴۰۰سطح زیر کشت محصولات زراعی حدود ۱۱میلیون هکتار بوده است که از این مقدار ۵۰.۴۵ درصد متعلق به زمین‌های دیم و ۴۹.۵۵ درصد زمین آبی بوده است.

  با این حال سهم تولید زمین‌های زیر کشت دیم به شدت پایین بوده و به طور کلی تنها ۷.۶۳ درصد از محصولات زراعی برداشت شده از طریق این زمین‌ها برداشت شده است. 

بیش از ۹۲درصد از تولیدات زراعی کشور در زمین‌های آبی بوده و بیشترین تولید نیز در استان‌‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی که این سه استان به ترتیب رتبه‌های ۳، ۱۶ و ۱۱را در بین سطح زیرکشت استانی به خود اختصاص داده‌اند، یعنی تمرکز تولید در استان‌هایی است که هم آب و هوای خشک دارند و هم سطح زیر کشت کمتری به خود اختصاص داده‌اند و  بالا بودن سهم تولیدات کشاورزی در این استان‌ها به دلیل دارا بودن زمین‌های زراعی آبی است.

خوزستان رتبه اول تولید محصولات زراعی

خوزستان با آب‌وهوایی گرم و شرجی رتبه اول تولید محصولات زراعی ۹۹-۱۴۰۰را به خود اختصاص داده است؛ به طور میانگین ۱۷.۴درصد از کل تولیدات زراعی کشور در خوزستان است.

بعد از آن فارس با سهم ۵.۹درصد و بعد هم اصفهان با سهم ۵.۳درصد.

كمترين مقدار توليد در سال زراعی ۱۳۰۰-۱۴۰۰ متعلق به استان یزد،  قم  و كهگيلويه و بويراحمد با سهم ۰.۴ درصد است.

اراضی دیم کرمان کمتر از یک صدم درصد

درست است که مطابق این گزارش خوزستان رتبه اول تولید محصولات زراعی را به خود اختصاص داده و  حتی تهران هم صاحب رتبه ۵ است و این رتبه‌‌‌ها شاید در قیاس با رتبه ۱۲ جنوب کرمان چندان به چشم نیاید؛  اما باید توجه داشت که ۲۰ درصد از زمین‌‌های خوزستان کشت دیم است  اما در جنوب کرمان ۹۹.۹درصد اراضی که کشت شده از طریق زمین‌های آبی بوده است.

اگر چه در تهران هم درصد زمین‌های زیر کشت دیم حدود یک درصد است و از این نظر وضعیتی مشابه کرمان دارد اما آب و هوای تهران کوهستانی است و به این ترتیب آب کمتری نسبت به منطقه گرم و خشک جنوب کرمان مصرف می‌شود.

 

* ۵محصول با بیشترین تناژ تولید در کدام استان‌های کشور تولید می‌شود؟

 در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بيشترين ميزان توليد آبي از بين محصولات زراعي مربوط به ذرت علوفه‌اي با توليد ۱۰.۸ميليون تن و سهم ۱۸.۵۱درصد از كل ميزان توليد محصولات زراعي آبي بوده كه استان‌های فارس با سهم ۲۲.۲۷درصدي، تهران با سهم ۱۴.۰۵ درصدي، خوزستان با سهم ۱۲.۱درصدي، اصفهان با سهم ۱۰.۱۵ درصدي و خراسان رضوي با سهم ۷.۱۲ درصدي در رتبه‌های اول تا پنجم توليدكنندگان ذرت علوفه‌اي كشور قرار داشته‌اند.

اين پنج استان جمعاً در حدود ۶۵.۶۹ درصد از كل توليد ذرت علوفه‌ای كشور در اين سال را تأمين نکردند.

گندم در رتبه دوم تولید محصولات زراعی

رتبه دوم ميزان توليد، مربوط به گندم آبي با توليد حدود ۸.۱۸ ميليون تن و سـهم ۱۴.۰۱درصـد از كـل ميـزان توليد محصولات زراعي آبي بوده كه استان‌های خوزستان با سهم ۱۶.۸۳ درصدی، فارس با سهم ۱۱.۳۴ درصدي، كرمانشـاه با سهم ۷.۱۲ درصدي، خراسان رضوي با سهم ۶.۴ درصدي و گلستان بـا سـهم ۵.۳۵درصـدي در رتبـه‌هـاي اول تا پنجم توليد كنندگان گندم آبي كشور قرار داشته‌اند.

اين پنج استان جمعاً در حدود ۴۷.۰۳ درصد از كل توليد گندم آبي كشور را تأمين کردند.

رتبه سوم ميزان توليد، مربوط به چغندرقند با توليد حدود۶.۲۶ ميليون تن و سهم ۱۰.۷۳ درصد از كل ميزان توليد محصولات زراعي آبي بوده استان‌های آذربايجان غربي با سهم ۲۳.۳۲درصدي، خوزستان با سهم ۱۷.۸۵و خراسان رضوي با سهم ۱۴.۶۳ درصدي، لرستان با سهم۹.۲۹ و كرمانشاه با سهم ۸.۱۱ درصدي در رتبه‌های اول تا پنجم توليدكنندگان چغندرقند كشور قرار داشته‌اند.

اين پنج استان جمعاً در حدود ۷۳.۱۹درصد از كل توليد چغندرقند كشور را تأمين کرده‌اند.

تولید بالای تولید یونجه در اصفهان و سیستان و بلوچستان

رتبه چهارم ميزان توليد، مربوط به نيشكر با توليد حدود ۵.۳۲ ميليون تن و سهم ۹.۱۲ درصد از كل ميزان توليد محصولات زراعي آبي بوده كه استان خوزستان با سهم ۹۹.۹۷درصدي در رتبه اول توليد كنندگان نيشكر قرار داشته است.

رتبه پنجم ميزان توليد مربوط به يونجه آبي با توليد حدود ۳.۵۱ ميليون تن و سهم ۶.۰۱ درصد از كل ميزان توليد محصولات زراعي بوده كه استان‌های همدان با سهم ۱۰.۹۱ درصدي، آذربايجان غربي با سهم ۱۰.۱۹ درصدي، سيستان و بلوچستان با سهم ۹.۰۴ درصدي، اصفهان با سهم ۸.۲۶ درصدي و آذربايجان شرقي با سهم ۷.۵۵ درصدي در رتبه‌های اول تا پنجم توليدكنندگان يونجه آبی كشور قرار داشته‌اند. اين پنج استان جمعاً در حدود ۴۶.۳ درصد از كل توليد يونجه آبی كشور را تأمين کرده‌اند.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=92751
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.