مرور رده

جامعه

پایگاه اورژانس هوایی ارتش ۱۵۰ کیلومتر جاد‌ه‌ای استان کرمان را تحت پوشش د‌ارد‌

فرمانده هوانیروز کرمان گفت: هوانیروز نخستین یگانی است که در بحران ‌ها حاضر می‌شود و پایگاه اورژانس هوایی ما ۱۵۰ کیلومتر جاد‌ه‌ای استان را تحت پوشش د‌ارد‌.
ادامه مطلب ...

۳۰۱ کیلومتر شبکه فاضلاب در کرمان اجرا شده است

جانشین معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان کرمان گفت: از اواخر سال ۹۸ تا پایان سال گذشته ۳۰۱ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی فاضلاب توسط سرمایه گذار در شهر کرمان اجرا شده است.
ادامه مطلب ...