مرور برچسب

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان افضلی پور مرکز درمان بیماران کرونایی در کرمان

بیمارستان افضلی پور مرکز درمان بیماران کرونایی است که کادر درمان آن از همان ابتدا در خط مقدم جبهه سلامت قرار گرفتند. با شروع پیک سوم کرونا پای صحبت های تعدادی از آن ها نشستیم.
ادامه مطلب ...

بازگشایی بخش نوزادان NICU1 بیمارستان افضلی پور

مسئول فنی بخش نوزادان بیمارستان افضلی پور تاکید کرد که این بخش از بیمارستان هم زمان با بقیه بیمارستان افتتاح شده بود که مطابق با استانداردهای روز نبود و تغییر ساختمانی در این بخش داده…
ادامه مطلب ...