مرور برچسب

تولیدکنندگان

تامین مواد اولیه دغدغه تولیدکنندگان/نمایشگاه نهضت تولید به پایان رسید

نمایشگاه نهضت تولید، بومی‌سازی و صادرات در سال جهش تولید در کرمان درحالی به پایان رسید که تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه بیشترین دغدغه و موانع توليد خود را تامین مواد اولیه و همچنین…
ادامه مطلب ...