مرور برچسب

ثبت احوال

امتناع کرمانی‌ها از گرفتن کارت ملی هوشمند

طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال 1400 تمامی خدمات دولت به صورت الکترونیک ارائه می‌شود و هرگونه خدمات الکترونیکی دولت نیز بر مبنای دارا بودن کارت هوشمند ملی افراد صورت می‌گیرد.…
ادامه مطلب ...