مرور برچسب

خانواده زندانی

نهادهای مردمی خانواده زندانیان نیازمند را حمایت کنند

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به فعالیت نهادهای حمایتی در کشور عنوان کرد: متاسفانه شرایطی به نحوی است که روز به روز بر مددجویان این مراکز افزوده شده و با توجه به محدودیت های…
ادامه مطلب ...