مرور برچسب

خدمات تمام الکترونیک ادارات دولتی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان از قافله دولت الکترونیک جاماند

سال هاست که بحث دولت الکترونیک در استان کرمان با جدیت از سوی استانداری پیگیری می شود. اما به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تنها ۸ درصد از خدمات ادارات دولتی به صورت…
ادامه مطلب ...