مرور برچسب

دادگستری بردسیر

صدور ۴۰۸ حکم تعلیق مجازات و ۲۸۷ حکم جایگزین حبس در دادگستری بردسیر

رییس دادگستری شهرستان بردسیر گفت: این دادگستری ظرف یک سال گذشته ۴۰۸ حکم تعلیق مجازات و ۲۸۷ حکم جایگزین حبس صادر کرده که با صدور این احکام در مجموع از ورود ۷۰۰ نفر به زندان جلوگیری شده…
ادامه مطلب ...