مرور برچسب

دریافت واکسن

قتلگاه سویه دلتا پیش روی ایران | از جهان برای تامین واکسن موثرتر کمک بخواهیم

یکی از محققان کشور بر اساس تحلیل‌ داده‌هایی که انجام داده، معتقد است کشور با بحران بزرگی از شیوع سویه دلتا روبرو است و تا این سویه آتش خود را شعله‌ور نکرده و همانند هند، کشور را به یک…
ادامه مطلب ...