مرور برچسب

دپوی خودرو

دپوی ۲۵۰۰ خودرو‌‌ در پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر کرمان| صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف…

دادستان کرمان گفت: دو هزار و ۵۰۰ خودروی موجود در پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان باید تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند.
ادامه مطلب ...