مرور برچسب

رییس سازمان صمت کرمان

تامین میوه شب عید کرمان| از معاون وزیر و استاندار اصرار، از تعاون روستایی انکار

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: هنوز تکلیف تامین میوه شب عید در کرمان مشخص نیست و با توجه به اظهارات تعاون روستایی استان امسال مبادرتی برای تامین میوه شب عید ندارند.
ادامه مطلب ...