مرور برچسب

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

نتایج انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان اعلام شد

رشته عمران علیرضا گلستانی ۱۲۸۸ رای غلامعباس پور سیدی ۱۲۵۰ رای علی فخرالدینی ۱۱۷۲ رای علیرضا اوحدی ۱۰۹۲ رای امیر غیاثی طرزی ۹۷۶ رای پیمان ترک زاده ماهانی ۷۴۸ رای مجید اسماعیلیان ۷۰۷ رای…
ادامه مطلب ...