مرور برچسب

سپهبد شهید سلیمانی

معاون اول قوه‌قضاییه: تعقیب مجرمان ترور سپهبد شهید سلیمانی در دستور کار قرار دارد

معاون اول قوه قضاییه گفت: جمهوری اسلامی در زمینه ترور سپهبد شهید سلیمانی پرونده‌ای تشکیل داده و حرکت تعقیب مجرمان این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
ادامه مطلب ...

تجمیع مولفه‌های قدرت نرم از دستاوردهای مهم سپهبد شهید سلیمانی است

استاندار کرمان با بیان اینکه مکتب سپهبد شهید سلیمانی، چشمه جوشان هویت‌ساز است گفت: تجمیع مولفه‌های قدرت نرم مورد پذیرش جهان اسلام از دستاوردهای مهم حاج قاسم است.
ادامه مطلب ...