مرور برچسب

شورای ششم

سه گزینه غیربومی برای شهرداری کرمان| با لیست نهایی شورا بیشتر آشنا شوید

در میان ۶ گزینه نهایی شهرداری کرمان که از سوی اعضای شورای ششم مشخص شد؛ سه بومی و سه غیر بومی دیده می شود. چهار نفر از افراد معرفی شده نیز سابقه حضور در شهرداری دارند.
ادامه مطلب ...