مرور برچسب

صدور مجوز

افزایش درآمد مالیاتی استان، نتیجه افزایش صادرات است نه فشار بر تولید

استاندار کرمان با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی استان گفت: به هیچ وجه این افزایش درآمد نتیجه فشار غیرمتعارف بر دوش تولید نبوده بلکه حاصل از افزایش صادرات برخی مواد معدنی و تولیدات…
ادامه مطلب ...