مرور برچسب

صنعت

۷۰درصد کشاورزان سواد لازم برای استفاده از فناوری را ندارند

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفظ نباتات کشور ۷۰ درصد از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار در حوزه کشاورزی ایران سواد لازم برای استفاده از فناوری را ندارند.
ادامه مطلب ...

نگرانی از موج اخراج نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی

میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در کل صنعت با افت ۷ درصدی، به رقم ۳۸/ ۵۱ رسیده است که نشانگر تصمیم بنگاه‌ها به تعدیل نیروی کار و انتظارات بدبینانه آنها از اقتصاد در آینده است.…
ادامه مطلب ...

پور ابراهیمی: حمایت از صنعت لوازم خانگی مطلق نیست| تولیدکنندگان باید قیمت‌ها را کاهش دهند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت از صنعت لوازم خانگی حمایت مطلق نیست بلکه مشروط به حضور در بازار‌های خارجی و مشارکت با تولید کنندگان خارجی جهت به دست آوردن بازار‌های منطقه‌ای است.
ادامه مطلب ...

گردشگری و صنایع دستی به جشنواره کارآفرینان برتر استان اضافه شدند

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد: تفاوت مهم این دوره از جشنواره کارآفرینان برتر با سایر دوره‌ها اضافه شدن بخش گردشگری و صنایع دستی است که به عنوان یکی از بخش‌های…
ادامه مطلب ...

سفره‌های زیرزمینی کرمان دیگر ظرفیت استحصال ندارند

استاندار کرمان با اشاره به سطح ایستابی چاه‌های استان کرمان اظهار کرد: این سرزمین کهن تشنه است و عمق تشنگی آن به ۴۰۰ متر رسیده و سفره‌های زیرزمینی آن دیگر ظرفیت استحصال ندارند و باید به…
ادامه مطلب ...

اصفهان و یزد نصف کرمان هم کشاورز ندارند|با صرف صنعت نمی‌توان از کشاورزی عبور کرد

اگر چه کرمان بر این باور است که الگوی توسعه اصفهان و یزد را دنبال کرده و کلید این توسعه را در صنعت می بیند اما پایش وضعیت اشتغال روستاییان این دو استان نشان می دهد که هر دو در کنار بخش…
ادامه مطلب ...