مرور برچسب

عشایر کرمان

ترک سکونتگاه‌ها توسط عده ای از عشایر در پی بروز خشکسالی ‎های اخیر

مدیرکل امور عشایری استان کرمان گفت: خشکسالی های اخیر عرصه را بر این قشر تنگ و درآمد آنها را کاهش داده و سبب ترک سکونتگاه توسط عده ای از عشایر و اسکان در حاشیه شهرها شده است غافل ماندن…
ادامه مطلب ...