مرور برچسب

محمد جواد فدایی استاندار کرمان

روش های تأمین آب واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت

محمد جواد فدائی افزود: اراده و هماهنگی کامل در استان برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود وجود دارد. وی اظهار کرد: در این دیدار برنامه‌های استان برای کاهش اضافه برداشت از سفره‌های آب…
ادامه مطلب ...