مرور برچسب

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان

روند تکمیل بزرگراه جیرفت- سه راهی بم ادامه دارد

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان از ادامه ساخت بزرگراه کوهستانی جیرفت – سه راهی بم خبر داد و گفت : ۴ کیلومتر دیگر از این بزرگراه با اعتباری به مبلغ  ۸۰  میلیارد ریال به بهره برداری رسیده…
ادامه مطلب ...