مرور برچسب

مراسم معارفه

عهد هشتگانه شهردار جدید با کرمانی‌ها

شهردار کرمان شفافیت حداکثری با مردم، حرکت به سمت احیای جهان شهری کرمان، اولویت دهی به مستضعفین و محرومین، تلاش برای مدیریت عالمانه، نخبگانی و استفاده از نیروهای بی بدیل انسانی، تلاش…
ادامه مطلب ...