مرور برچسب

مرکز تحقیقات

ایجاد مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی اقدام شاخص دانشگاه جیرفت است

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به فعالیت‌های زیرساختی این معاونت اشاره کرد و گفت: ایجاد مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی و آزمایشگاه جامع تحقیقات از اقدام شاخص دانشگاه…
ادامه مطلب ...