مرور برچسب

مسجد صاحب الزمان کرمان

ارزش اهلیت ثروت ملی بیشتر از اجرای یک پروژه است

محمدحسن طالبیان تصریح کرد: ارزش اهلیت ثروت ملی بیشتر از اجرای یک پروژه است و باید در صاروج پارس یک طبقه‌ای که بیشتر احداث کرده‌اند را حذف کنند که به صورت کتبی به آنها اطلاع‌ رسانی شده…
ادامه مطلب ...