مرور برچسب

مس خاتون آباد

تامین اسید سولفوریک کشاورزان از صنایع مس با قیمت سال گذشته

طبق مصوبه کارگروه رفع موانع تولید شمال استان کرمان با توجه به اینکه نیاز به انواع کودهای کشاورزی استان زیاد است و تولید اسید سولفوریک نیز توسط شرکت مس سرچشمه و خاتون آباد از طریق تولید…
ادامه مطلب ...