مرور برچسب

مشاوره

والدین با ۱۴۸۰ در مورد آموزش مجازی فرزندان مشاوره بگیرند

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: والدین می‌توانند مشکلات مربوط به سبک و سیاق تربیتی در شرایط آموزش مجازی برای فرزندان خود در دوران کرونا و قرنطینه را با شماره…
ادامه مطلب ...