مرور برچسب

نهضت ملی مسکن کرمان

گزارش بانک‌هایی که کم‌کاری کرده‌اند را به رئیس جمهور می‌دهم

استاندار کرمان گفت: برخی دستگاه‌ها بخصوص بانک‌ها در انجام وظایف خود در طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کرده‌اند، هفته آینده جلسه شورای بانک‌های استان تشکیل و عملکرد آنها تشریح و به…
ادامه مطلب ...