مرور برچسب

هوای ناسالم

تاخیر بی‌حاصل در شروع کار ادارات | علوم پزشکی دیر تصمیم می‌گیرد یا موانع دیگری‌است؟

وضعیت بسیار ناسالم هوا در اکثر نقاط استان درحالی است که اطلاع رسانی دیرهنگام در اعلام تاخیر آغاز به کار ادارات آن هم به دلیل کاغذبازی اداری سبب شد بسیاری از کارمندان ساعت ۷ در محل کار…
ادامه مطلب ...