مرور برچسب

پایین بودن سرانه فضای آموزشی

سرانه فضای آموزشی شهر کرمان از کشور پایین‌تر است

رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه ساماندهی و رشد درآمدهای اختصاصی یکی از مهمترین برنامه‌های آموزش و پرورش استان کرمان است، گفت: ۲۸ فضای تجاری در بلوار جمهوری اسلامی شهر…
ادامه مطلب ...