مرور برچسب

کارخانه قند بردسیر

صدور ضرب الاجل برای تعیین تکلیف کارخانه قند بردسیر

رئیس کل دادگستری کرمان گفت: اگر ظرف 6 ماه آینده موضوع کارخانه قند بردسیر حل نشود، اجرائیات اموال منقول و غیرمنقول این کارخانه انجام شده و مطالبات مربوط به آن تعیین تکلیف قضائی می‌شود.
ادامه مطلب ...