مرور برچسب

کمبود تخت

سرانه تخت در جنوب کرمان برابر با نیم درصد(0/5)

روز گذشته (8خرداد) استاندار کرمان اعلام کرد استان کرمان در بعضی از شاخص‌های درمانی و بهداشتی ضعیف است. محمدجواد فدایی با تاکید بر اینکه باید روی شاخص‌های بهداشت و درمان استان کرمان(هم…
ادامه مطلب ...