مرور برچسب

کوک همسری

ازدواج سفید می‌تواند پیامد همان ازدواج نکردن باشد

رییس مجمع جوانان استان کرمان گفت: ازدواج سفید می‌تواند پیامد همان ازدواج نکردن باشد؛ وقتی شرایط اقتصادی و فرهنگی روی روال باشد و جوانان بتوانند ازدواج کنند طبیعتا ازدواج سفید، اعتیاد،…
ادامه مطلب ...