مرور برچسب

گلزار شهدا

کمبود فضای هنرستانی مهم‌ترین دغدغه توسعه متوازن | سواد رسانه‌ای اولیا و دبیران پایین است

سعیدی مدیر مدرسه علامه حلی کرمان به نمایندگی مدیران مدارس متوسطه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفت:‌ مهم ترین دغدغه توسعه متوازن در دوره متوسطه دوم کمبود فضای هنرستانی و کارگاهی و…
ادامه مطلب ...