مقابله با کرونا از دید مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره راهبردهای مقابله با کرونا، توضیحاتی درباره کارهایی که باید در مواجهه با کرونا انجام شود را بیان کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شیوع کووید19، به سوالاتی درباره دانسته‌ و نادانسته‌های این ویروس، کارهای لازم در رویارویی با این ویروس، راهبردهای مواجهه و اقدامات بخشی در این زمینه پاسخ می‌دهد.

این گزارش در زیر آمده است:

1.چه میدانیم؟

این ویروس همه‌گیر و با سرعت بروز فراوان همراه است.

برای سنین بالا یا افراد دارای بیماری زمینه‌ای پر خطر است.

هر نفر حدود 1/6 تا 2/4 نفر دیگر را مبتال می‌کند.

میزان خطر مرگ برای افراد حدود 3/4 درصد است.

ریسک خطر مرگ برای افرادی که در سنین 70 سال به بالا، سه تا چهار برابر متوسط مبتالیان است.

احتمال بهبودی خود به خود در موارد خفیف و متوسط وجود دارد.

این ویروس در کودکان نادر و خفیف‌تر است.

 

2 .چه نمی دانیم؟

مدرکی قاطع مبنی بر فصلی بودن بیماری تاکنون به دست نیامده است.

بروز بیماری در مناطق گرم پیش‌بینی روند بیماری را مشکل کرده است.

درباره میزان عفونت‌زایی، بیماری‌زایی و میزان موارد بدون علامت به طور دقیق مشخص نیست.

در مصونیت بعد از بهبودی، احتمال دستکاری ژنتیکی و احتمال مزمن شدن هم مطالعات زیادی در دسترس نیست.

 

3 .مهمترين کارهايی که بايد انجام شود چیست؟
  1. کنترل میزان حرکت (خروج از منزل و مسافرت):

* کاستن از حرکت هرچقدر زودتر و بیشتر انجام شود، کنترل شیوع سریع‌تر و تعداد ناقلان و مبتلایان کمتر خواهد بود.

* چند روز تاخیر در این زمینه برابر با افتادن در دام شیوع بیماری و ده‌ها هزار مبتلای احتمالی است.

* برای این کار علاوه بر افزایش آگاهی مردم، در صورت لزوم می‌توان به اجبار از مسافرت غیرضروری جلوگیری کرد.

  1. شناسایی افراد مبتلا و ناقل و جداسازی آن‌ها. حتی بیماران بهبودیافته هم به دلیل احتمال ناقل بودن باید از دیگران جدا شوند.
  2. بار بیماران نیازمند درمان فراتر از نیاز کشور است. پس باید یا ظرفیت درمانی کشور را افزایش داد و یا ارائه خدمات را اولویت‌بندی کرد.

 

4 .راهبردهاي مواجهه با ویروس کرونا

 

*اصلی ترین راه مواجهه کاهش خروج از خانه (فاصلهگذاري اجتماعی) است.

*شناسايی و جداسازي افراد مبتال و ناقل از جمعیت، در این راستا اقدامات زیر الزامی است:

1 . پایش و شناسایی موارد احتمالی ابتال یا ناقل و الزام آنها به قرنطینه خانگی

این امر از طریق سامانه salamat.gov.ir همچنین پاسخگویی تلفنی از طریق 4030 و 190 فراهم باشد.

2 . شناسایی و حمایت از افراد نیازمند قرنطینه خانگی در هر محله و مرتفع کردن نیازهای روزانه‌شان برای عدم خروج از منزل.

3 . ایزوله‌سازی و نگهداری از مبتالیانی که با توجه به بهبود حال عمومی ترخیص می‌شوند.

4. افزايش ظرفیت قابل تحمل توسط نظام ارائه خدمت که با خريد زمان براي سیستم درمان میسر می‌شود.

به عبارت دیگر، اوج تقاضای درمان برای این بیماری، از حداکثر ظرفیت نظام درمان تجاوز نکند.

 

کاهش حرکت و ارتباط، عبارتند از:

1 .زیر بار بردن تدریجی بخشهای قابل آزادسازی درمانی برای خدمت‌رسانی در این بخش

2 .ایجاد تأسیسات درمانی سریع )موسوم به صحرایی(،

3 .ایجاد تأسیسات نقاهتی متصل به نظام درمان برای آزادسازی سریعتر ظرفیت درگیر درمانی،

4 .تفکیک بیماران غیرحاد نیازمند قرنطینه از بیماران حاد برای افزایش بهرهوری بیمارستانها و استفاده از ظرفیت سالنهای ورزشی، مدارس، خوابگاهها و هتلها برای ایزولهسازی مبتالیان غیرحاد و افراد مشکوک،

5 .آموزش و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی سایر بخشها )مثالً نظامی( برای انجام اقدامات درمانی حداقلی یا روتین در بخشهای فعلی یا جدید،

6 .آموزش و استفاده از نیروهای داوطلب مردمی برای کمک به اداره نقاهتگاهها و مکانهای قرنطینه مبتالیان غیرحاد.

 

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=45236
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.