اجرای پروژه فرهنگی تفریحی میدان هفت باغ سرعت گیرد

محمد فرشاد صبح پنجشنبه در نشست بررسی طرح پروژه «فرهنگی تفریحی میدان هفت باغ» با بیان اینکه برای اجرای این پروژه بزرگ نظرات تخصصی کارشناسان معماری و شهرسازی  دیده شود، ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا اجرای این پروژه سرعت گیرد و به تعویق نیفتد.

به گزارش مهر، شهردار کرمان نیز در این نشست اجرای این پروژه را اقدامی خوب و مورد نیاز شهر کرمان دانست و گفت: باید کارگروهی متشکل از اعضای شورای شهر، مشاور طرح و اعضای کمیته معماری و شهرسازی شهرداری تشکیل شود و تمامی مسائل مربوط به این طرح را بررسی و نهایی کنند.

سید مهران عالم زاده ادامه داد: شهر کرمان نیازمند مجموعه ها و مراکز فرهنگی و تفریحی بسیاری است که اجرای این طرح می تواند بخشی از کمبود موجود را برطرف کند.

در ادامه افضلی مشاور پروژه فرهنگی تفریحی میدان هفت باغ به بیان روند و بخش های اجرایی این طرح  پرداخت.

گفتنی است؛ ۵۰ درصد میدان هفت باغ به مالکیت شهرداری و ۵۰ درصد آن به مالکیت مجموعه عمران علوی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.