نمایندگان استان حریفان خود را در لیگ دسته‌ی یک فوتبال شناختند


برنامه بازی‌های لیگ دسته‌ی یک از هفته چهارم تا یازدهم مشخص شد

سازمان لیگ فوتبال کشور برنامه بازی‌های هفته چهارم تا یازدهم لیگ یک فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط عمومی مس کرمان، سازمان لیگ فوتبال کشور برنامه بازی‌های هفته چهارم تا یازدهم لیگ یک فوتبال کشور را اعلام کرد که بر این اساس برنامه بازی‌های نمایندگان استان نیز در این رقابت‌ها مشخص شد. استان کرمان در این دوره از مسابقات ۲ نماینده دارد؛ مس‌کرمان و مس شهربابک.

بر این اساس برنامه این رقابت‌ها از هفته چهارم تا یازدهم به این شرح می‌باشد:

هفته چهارم – یکشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۲
مس شهربابک – شهر راز شیراز – ساعت ۱۸- ورزشگاه  شهید سلیمانی شهربابک
شهرداری آستارا – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه وحدت آستارا
خلیج فارس ماهشهر – خوشه طلایی – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه  متعاقبا اعلام می‌گردد

دوشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۲
دریا کاسپین بابل – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهدا سیمرغ
فجرشهید سپاسی شیراز – نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
خیبر خرم آباد – داماش گیلان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر – چادرملو اردکان – ساعت۱۷:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
مس‌کرمان – سایپا تهران – ساعت ۱۸- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
آبی پوشان جنوب – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه چهارم غدیر اهواز

هفته پنجم – یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲
خوشه طلایی – شهرداری آستارا- ساعت ۱۶ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
مس سونگون ورزقان – شهر راز شیراز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه انقلاب کرج
داماش گیلان – دریا کاسپین بابل – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
چادرملو اردکان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت و گاز گچساران – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران

دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲
مس‌کرمان – فجرشهید سپاسی شیراز  – ساعت ۱۸ ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
پارس جنوبی جم – مس شهربابک – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی جم
نفت مسجدسلیمان – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ششم – شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲
شهرداری آستارا – داماش گیلان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه وحدت آستارا
شهر راز شیراز – چادرملو اردکان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب – نفت و گازگچساران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه غدیر  اهواز

یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲
دریا کاسپین بابل – مس‌کرمان – ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدا سیمرغ
آریو اسلامشهر- پارس جنوبی جم – ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
مس شهربابک – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

خیبر خرم آباد – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد
خلیج فارس ماهشهر – سایپا تهران – ساعت۱۸:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲
فجرشهید سپاسی شیراز – خوشه طلایی – ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه شیراز

هفته هفتم – شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲
مس سونگون ورزقان – چادرملو اردکان – ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز
داماش گیلان – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید عضدی رشت
سایپا تهران – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۷- ورزشگاه انقلاب کرج
پارس جنوبی جم – شهر راز شیراز – ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم
نفت مسجد سلیمان – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
نفت و گاز گچساران – مس شهر بابک – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲
فجرشهید سپاسی شیراز – شهرداری آستارا – ساعت ۱۶ – ورزشگاه حافظیه شیراز
خوشه طلایی – دریا کاسپین بابل – ساعت ۱۶ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
مس‌کرمان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

هفته هشتم – جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲
شهر راز شیراز – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
مس شهر بابک – داماش گیلان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک
چادرملو اردکان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
خلیج فارس ماهشهر – نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
آبی پوشان جنوب – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه غدیر  اهواز

شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲
خیبر خرم آباد – خوشه طلایی – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر – مس‌کرمان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
دریا کاسپین بابل – فجرشهید سپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا – سایپا تهران – ساعت۱۶:۴۵ – ورزشگاه وحدت آستارا

هفته نهم – جمعه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۲
داماش گیلان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس سونگون ورزقان – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
خوشه طلایی – شهر راز شیراز – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
مس‌کرمان – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
دریا کاسپین بابل – شهرداری آستارا – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ
سایپا تهران – مس شهربابک – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه انقلاب کرج
فجرشهید سپاسی شیراز – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت و گازگچساران – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان – چادرملو اردکان – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته دهم – پنجشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲
چادر ملو اردکان – داماش گیلان – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس شهربابک – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
شهر راز شیراز – نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب – خوشه طلایی – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه تختی جم

جمعه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲
خیبر خرم آباد – سایپا تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری آستارا – مس‌کرمان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه وحدت آستارا
آریو اسلامشهر – فجر شهید سپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر تهران
خلیج فارس ماهشهر – دریا کاسپین بابل – ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

هفته یازدهم – چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲
خوشه طلایی – مس شهربابک – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد
داماش گیلان – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
نفت و گاز گچساران – چادرملو اردکان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پنجشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
دریا کاسپین بابل – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه وحدت  آستارا
فجرشهید سپاسی شیراز – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز
سایپا تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
مس‌کرمان – شهر راز شیراز – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=108512
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.