بررسی اجاره بها در شهر رفسنجان


رهن خانه‌های نوساز در رفسنجان حداقل ۱۵۰ میلیون تومان است

اگر شما به دنبال اجاره‌خانه در شهر رفسنجان باشید باید بدانید بیشتر خانه‌های اجاره‌ای در این شهر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است.

به گزارش کرمان‌نو، بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سایت دیوار برای اجاره خانه در شهر رفسنجان، برای مثال یک آپارتمان ۸۵ متری در خیابان شریعتی که یک خیابان متوسط به حساب می‌آید، ۲۵۰ میلیون تومان رهن کامل و ۱۴ میلیون تومان ماهانه، اجاره داده می‌شود.

در این بررسی خیابان‌ها و بلوارهایی مانند بلوار هجرت، بلوار طالقانی، شهرک یادگار امام، شهرک بهزیستی، خیابان معراج شمالی، خیابان امام علی، خیابان بسیج، خیابان مدرس شمالی، خیابان شریعتی، ، خیابان مطهری، مصطفی خمینی، خیابان شهدا، خیابان معلم، خیابان جانبازان و امیرکبیر غربی بررسی شده‌اند. 

در این خیابان‌ها شهدا، معلم معراج شمالی و مدرس شمالی جزو مناطق گران‌تر و خیابان هجرت، شریعتی، مطهری، جانبازان و امیرکبیر هم جزو مناطق متوسط‌ در رفسنجان است.

در جدول زیر می‌توانید قیمت چندین خانه در خیابان‌های شهر رفسنجان را که از سایت دیوار جمع‌آوری شده مشاهده کنید:

ردیف

متراژ سال ساخت محله رهن اجاره 

۱

۱۴۰

۱۴۰۰

بلوار هجرت 

۶۰

میلیون

۱۰/۵

هزار تومان

۲

۱۲۰

۱۳۹۶

معراج شمالی

۶۰

میلیون

۶

میلیون

۳

۱۵۰

۱۴۰۲

امام علی

۶۰

میلیون

۶

میلیون

۴

۱۵۰

۱۳۹۵

خیابان بسیج

۱۵۰

میلیون

۱۰

میلیون

۵

۲۰۰

۱۴۰۰

مدرس شمالی 

۲۰۰

میلیون

۱۱

میلیون

۶

۸۵

۱۳۸۶

خیابان شریعتی

۲۵۰

میلیون

۱۴

میلیون

۷

۱۰۰

۱۳۹۰

بلوار طالقانی

۱۵۰

میلیون

۷

میلیون

۸

۱۶۰

۱۴۰۱

خیابان مطهری

۱۵۰

میلیون

۵

میلیون

۹

۷۰

۱۳۹۰

شهرک بهزیستی

۱۵

میلیون

۳

میلیون

۱۰

۱۱۰

۱۴۰۰

مدرس شمالی

۱۵۰

میلیون

۷

میلیون

۱۱

۱۱۰

۱۳۷۶

مصطفی خمینی

۳۰

میلیون

۵

میلیون

۱۲

۱۱۰

۱۳۹۸

شهرک یادگار امام

۱۴۰

میلیون

۲

میلیون

۱۳

۱۵۰

۱۳۹۰

خیابان معلم 

۲۵۰

میلیون 

۹

میلیون

۱۴

۸۰

۱۳۹۵

شهدا

۱۰۰

میلیون

۳ 

میلیون

۱۵

۱۱۰

۱۳۹۶

خیابان جانبازان 

۲۰۰

میلیون 

۲

میلیون

۱۶

۱۲۰

۱۴۰۰

امیرکبیر غربی 

۱۴۰

میلیون 

۳

میلیون

۱۷ ۱۴۰ ۱۳۸۸ امیرکبیر غربی  ۱۵۰

میلیون

۴

میلیون

 

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=111700
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.