کرمان دارای بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

در مهر ماه ۹۸ بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با ۳.۴ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ٠.٢ درصد کاهش است.

در مهر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=۱۳۹۵) به ۱۸۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با ۳.۴ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۰.۲ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٨.٣ درصد می­‌باشد. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۳۴.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۱.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (۳۶.۱ درصد) است.

خانوارهای شهری

در مهر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=۱۳۹۵) به ۱۸۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمان با ٣.٧ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٠.٣ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٨.٣ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٣٤.٠ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٣.٠ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد  ۴۱.۳ درصد رسید . بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۰.۳ درصد) و  کم‌ترین آن مربوط به استان فارس (۳۵.۳ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مهر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=۱۳۹۵) عدد ۱۸۸.۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان اصفهان با ۲.۶ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ٠.٨ درصد کاهش می­‌باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۸.۵ درصد می­‌باشد. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان­ ایلام (٣٧.٧ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (۱۹.۶ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۶.۳ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۵۴.۶ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان­ البرز (۴۰.۲ درصد) است.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=37160
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.