«باخبرنگاران» جمعه ۰۵ آذر ۱۴۰۰

با «باخبرنگاران» خبرهای هسته دار استان در هفته گذشته را مرور کنیم کرمان نوهای عزیز ما با شما هستیم با فصل جدیدی از برنامه باخبرنگاران. در این برنامه نگاهی متفاوت به اخبار هفته ای که گذشت داریم. در «باخبرنگاران» حاشیه بر متن غلبه دارند. دولخ می شود، رفو میکنیم، تلنگو می زنیم، زرندی پیچ می کنیم، از چت پت های هفته براتون می گوییم و از مفشوی «کرمان نو» اظهارنظر منتخب هفته رو انتخاب می کنیم. برای همراهی ما اول ببینید و برای کرمونی های دیگر هم ارسال کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.