۱۵ درصد کودکان دچار سوءتغذیه هستند

سرنوشت کودکان بعد از به دنیا آمدن در ایران چگونه است؟

از نظر جمعیت‌شناسی، جمعیت زیر ۱۲ سال کودک محسوب می‌شوند. در ایران این جمعیت برابر یک پنجم از جمعیت کل کشور است.بررسی وضعیت «سلامت» و «بهداشت» این قشر حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد دچار کم‌وزنی و حدود ۱۵ درصد دچار سوء تغذیه هستند.

این سوالی است که برای پاسخ دادن به آن ۴شاخص کم وزنی، سوء تغذیه، تحصیل و تجربه خشونت را ملاک قرار دادیم.

از نظر جمعیت‌شناسی، جمعیت زیر ۱۲ سال کودک محسوب می‌شوند. در ایران این جمعیت برابر یک پنجم از جمعیت کل کشور است.بررسی وضعیت «سلامت» و «بهداشت» این قشر حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد دچار کم‌وزنی و حدود ۱۵ درصد دچار سوء تغذیه هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.