مرور رده

از میان خبر

دورکاری نیمی از کارمندان در شهرهای نارنجی از فردا| وضعیت کارمندان مشاغل ضروری چگونه است؟

طبق آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا از روز شنبه ۱۴ فروردین در مناطق نارنجی یک سوم کارمندان مشاغل ضروری و مهم باید به صورت دورکاری کارهای محوله را انجام دهند.
ادامه مطلب ...