مرور رده

تحلیل بازار و اقتصاد

کسب و کار زنان در فضای مجازی در معرض نابودی

در یک دهه اخیر اشتغال زنان در ایران، با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد «تحریم‌های اقتصادی» و «کرونا» دو عامل اثرگذار بر کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان و افت سهم…
ادامه مطلب ...

آمار تکان دهنده از تعداد فارغ‌التحصیل بیکار

بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان امسال نشان می‌دهد که ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی ۴۰.۹ درصد از بیکاران کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی…
ادامه مطلب ...