هنرمندان بی صحنه

در این گزارش به بررسی وضعیت هنرمندان صحنه در دوران کرونا می پردازیم. هنرمندانی که فعالیت آن ها ۲ ماه قبل از تعطیلی های ناشی از کرونا تعطیل شده و همچنان نیز در تعطیلی به سر می بردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.