مرور برچسب

انتقال خون

شناسایی یک گروه خونی نادر در استان کرمان

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: پس از دریافت گزارش عدم سازگاری خون‌های (کراس‌مچ) شده برای تزریق خون اورژانسی به نوزاد یک‌روزه در بانک خون یکی از بیمارستان‌های استان، نمونه خون نوزاد…
ادامه مطلب ...