مرور برچسب

توزیع نیروی برق

نجات ۶۱۰ اصله درخت با استفاده از سیستمی نمودن فرآیندها در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل در خصوص میزان صرفه جویی کاغذ با استفاده از سیستمی نمودن فرآیندها در سال  ۹۸، گفت: یکی از چشم اندازهای شرکت در سال ۱۴۰۴ عدم مراجعه حضوری مشترکین به شرکت…
ادامه مطلب ...