مرور برچسب

حفاظت از محیط زیست

بررسی تنوع گونه‌های زیستی در کرمان در گفت‌وگو با کارشناسان

در اتاق گفت‌وگوی «کرمان‌نو» با کارشناسان صاحب‌نظر در مورد گونه‌های مختلف تنوع زیستی در استان کرمان می‌پردازیم کارشناسان برنامه: محمدابراهیم صحتی‌؛ کارشناس ارشد محیط‌زیست صیاد شیخی،…
ادامه مطلب ...