مرور برچسب

درج قیمت

کارخانه داران جنوبی ملزم به اجرای طرح درج قیمت تولید کالا شدند

رییس سازمان صنعت معدن تجارت جنوب کرمان از اجرای طرح درج قیمت تولید در کالاهای مشمول جشنواره خرید شفاف خبر داد و گفت: وزارت صمت با هدف شفافیت در حوزه بازار این جشنواره را راه انداخته است…
ادامه مطلب ...

استاندار کرمان: درج قیمت تولید تاثیر زیادی بر ساماندهی بازار دارد

استاندار کرمان با قابل قبول خواندن طرح درج قیمت تولید به جای نوشتن قیمت برای مصرف کننده بر روی کالاها گفت: اجرای این طرح در ساماندهی بازار کرمان اثرگذاری خوبی دارد.
ادامه مطلب ...